• << May 2017 >>
  MaTiOnToFr
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

Når de voksne skal på kurs, gir det best effekt at barna også er med!

Unknown-11

En fersk evalueringsstudie utført av Geitmyra matkultursenter for barn i samarbeid med UiO viser at ansatte fra 18 Oslo-barnehager har opplevd det som positivt og motiverende å ha med barnehagebarn på matlagingskurs for å øke grønnsaksinntaket i barnehagen.

Målet med studien Bedre kosthold i barnehagen – styrker og svakheter ved kursing med eller uten barn var å gjøre en kvalitativ sammenlikning av hvordan barnehageansatte opplever at kursing i matlaging med barn eller av kun personalet, kan føre til endringer i grønnsakstilbudet i barnehagen. I oktober 2015 deltok barnehagebarn og personale fra 19 barnehager i fire ulike bydeler i Oslo på matlagingskurs om grønnsaker på Geitmyra.

 

Alle de ansatte som deltok på matlagingskurset rapporterte at de umiddelbart etter kurset opplevde dette som inspirerende og nyttig for å få til endring i egen barnehage. Det gjorde stort inntrykk hos barna å få utdelt egen skjærefjøl og skarp kniv til bruk under kurset – dette ble opplevd som en stor tillitserklæring. Flere barn så knutekål og polkabete for aller første gang, og de syntes at det var stas å få være på kokkekurs – mange barn er jo vant til at det stort sett bare er de voksne som får dra på kurs.

Blant endringene som ble innført i barnehagene i etterkant av matlagingskurset er:

 • ”Ukens grønnsak”
 • Noe av frukten til den daglige fruktstunden ble byttet ut med grønnsaker
 • Mer involvering av barna i matlaging og handling
 • Mer grønnsaker og større grønnsaksmangfold til måltidene
 • Grønnsaker med dip som mellommåltid

13 av 19 informanter rapporterte at barna i etterkant av kurset hadde blitt mer åpne for å smake på grønnsaker i barnehagen, og flere barn hadde blitt tryggere på håndtering av kniv i etterkant av kurset.

Alle informantene mente at det er mest effektivt å ha med barna aktivt på kurs for å få til endring i grønnsakstilbudet i barnehagen, sammenliknet med kun kursing for de ansatte. Noen trodde det ville vært lurt med et kurs kun for voksne først, etterfulgt av et for både voksne og barn. Grunnene som ble oppgitt til at det er viktig å ha med barna aktivt på kurs var:

 • De voksne får oppleve barnas reaksjoner under kurset, og oppleve at de fleste barna faktisk liker matlaging og grønnsaker; «Poenget er jo å lære hvordan man gjør det med barn»
 • Barna kan «dra» de voksne litt i å legge til rette for økt grønnsaksinntak, siden de ofte har en forventning om å få bruke det de har lært på kurs
 • Barn og voksne får en felles opplevelse som viser at involvering av barna ikke trenger å «bli mye styr»

Studien gjennomføres i samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, og er knyttet opp til deres studie «BRA – med grønnsaker», 2014-17. I BRA-studien er det kun barnehagepersonellet som får matlagingskurset.

Prosjektkoordinator som står bak evalueringsstudien er Marte Guttulsrød ved Geimyra matkultursenter for barn.Marte
Studien er finansiert av Helsedirektoratet.