Bidrag til Geitmyra

Geitmyra matkultursenter er en ikke-kommersiell stiftelse. Vi er avhengig av bidrag fra både offentlige og private støttesspillere for å kunne jobbe med å spre matglede og -kunnskap til så mange barn som mulig!

Ønsker du å bidra? Send en mail til post@geitmyra.no.

Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn er forhåndsgodkjent for gavefradragsordningen av Skattedirektoratet. Det betyr at du kan få skattefradrag for gaven du gir!