Aktivitets- og sommerskole

Når det er fridager eller ferier i løpet av skoleåret er det mange barn som benytter seg av Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo. Vi ønsker å nå flest mulig barn, og har derfor laget til spesielt opplegg for å gjøre disse dagene til uforglemmelige opplevelser fulle av læring og matglede.

I tillegg har vi et tilbud til de ansatte som jobber på AKS med matlagingsaktiviteter. 

 

Sommerskolen

De to første og de to siste ukene av sommerferien er det sommerskole på Geitmyra. Vi henter inspirasjon fra undervisningen og lager et opplegg med mye tid til lek, fysisk aktivitet og til å prøve nye, spennende smaker. Vi lar kompetansemålene ligge, men utnytter barnas nysgjerrighet til å spe på med læring i hver eneste aktivitet. Barna øver på samarbeid og raushet. Etter endt uke på Geitmyra vil vi at de skal dra hjem med nye venner, nye telefonnumre og gode minner.

Om sommeren, når skolehagen er en grønn, frodig oase, er elevene med på å dyrke, høste og besøke bikubene. Da bidrar tilsammen 60 000 Geitmyra-ansatte for å lære elvene om pollinering, blomster og honning. Lunsjen lager elevene selv, med grønnsaker de høster i skolehagen. Vi tar oss alltid tid til å snakke, diskutere og utforske hvor maten kommer fra og økosystemene rundt oss. Og hver dag bruker vi tid på å være ute, på å stelle med hønene, lage egne kjevler og til å kjøre trillebår-taxi på tunet.

Trinn: 6. trinn
Påmelding: Sommerskolen i Oslo
Sommerskoletelefonen på Geitmyra: 902 95 682
Mellom kl. 9-16 svarer vi på henvendelser på sms så fort vi kan.


AKS i skoleferien

Hver dag gjennom høst- og vinterferien kommer det grupper fra Aktivitetsskolene i Oslo til Geitmyra for å utforske, leke og lære. Vi henter inspirasjon fra våre undervisningsopplegg, men bruker enda mer tid på lek, aktivitet og på å prøve nye, spennende smaker. Vi følger rammeplanen for Aktivitetsskolen og fokuserer på målområde 4: Mat og helse. Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet til å spe på med læring i all aktivitet vi gjør.

Vi er opptatt av å vise elevene sammenhengen mellom maten vi spiser og prosessene i naturen, samtidig som vi har det gøy. Elevene lager mat med grønnsaker de har høstet selv. De lærer om bærekraft, ressurser, mangfold og økosystemer og hva det vil si at maten er økologisk.

 

For: Aktivitetskoler i Oslo
Når: Høst- og vinterferien
Omfang: Kl. 10:00-14:00
Påmelding: Via Utdanningsetaten i Oslo


Kurs for AKS-ansatte

Aktivitetsskolen er en naturlig del av dagen for mange barn, og står for mye av både aktivitetene og ernæringen gjennom dagen. Vi ønsker å inspirere flest mulig AKS-ansatte til å sette i gang sunne mataktiviteter sammen med barna. På AKS jobber vi spesielt for å styrke språkferdighetene gjennom matlagingsaktiviteter.

Opplegget er todelt. Først kommer de AKS-ansatte på inspirasjonskurs på Geitmyra, så drar en av våre lærere til AKS og holder et Geitmyra juniorkokk-kurs. På den måten kan vi vise de ansatte på AKS hvordan man kan styrke barnas språkferdigheter, samtidig som man lager god og variert mat sammen med barna – innenfor de rammene til de forskjellige AKSene.

 

For: Aks-ansatte
Påmelding: Via Utdanningsetaten i Oslo

Undervisningsmateriell