Geitmyra gård

Geitmyra gård ligger midt mellom øst og vest i Oslo og eies av Oslo kommune.

Gården er et rokokkogårdstun fra midten av 1700-tallet. Den ble kjøpt av Oslo kommune i forbindelse med opprettelsen av Ullevaal Sykehus og Nordre Gravlund i 1885. Bygningene ble fredet på begynnelsen av 1920-tallet og vi vet at det har vært dyrket her senest siden 1600-tallet.

Etter en konseptkonkurranse i 2011 fikk Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn, med Andreas Viestad i spissen, en leieavtale på 20 år. Siden åpningen 1. september samme år har det vært fullt av liv på tunet med ca. 15.000 årlige besøkende og aktiviteter for store og små 250 dager i året.