Om Geitmyra Ringsaker

image.png
 
 

Matkultursenter i matfatet

Vi gleder oss til å åpne matkultursenter midt i det norske matfatet! Hver eneste dag spiser barn og voksne over hele landet mat som kommer fra Ringsaker. Fløten i kaffen, svinesteken med poteter og kornet i matpakkebrødet er resultatet av stolte, dyktige jordbrukere i Ringsaker. Likevel er det ingen selvfølge at barna som vokser opp i en av landets største landbrukskommuner identifiserer seg med denne kulturen. Det er nok like mye frossenmat og halvfabrikata rundt middagsbordene her, som i andre deler av landet. Vi vil være med på gjøre barna stolte av stedet de kommer fra og av at det er foreldre, onkler, tanter, naboer og venner som gjør at de hver dag kan spise trygg, god og norsk mat.

For hele region Innlandet

Vi skal være for de lokale, og samtidig for barn og familier i omkringliggende kommuner og en destinasjon for alle som vil lære om det norske matfatet på en praktisk måte.

Matkultursenteret i Ringsaker skal være et fyrtårn og kompetansesenter for hele Innlandet. Vi skal være et senter som styrker og tar regionens identitet, tradisjoner, historie og fremtid på alvor.