Presse

Vi tar imot pressebesøk i undervisningen, på kurs og aktiviteter og deltar i relevante reportasjer og programmer. Send oss en mail på post@geitmyra.no om du har lyst til å gjøre noe på eller med Geitmyra matkultursenter for barn.

Ønsker du å få beskjed om når det skjer noe spennende på Geitmyra matkultursenter for barn kan du melde deg på vår presseliste på ragnhild@geitmyra.no

Merk: Alle barn som deltar i undervisning på Geitmyra matkultursenter for barn må levere fotogodkjenning med underskrift fra foresatt for å bli fotografert, filmet eller intervjuet. På fritidskurs og åpne aktiviteter krever vi muntlig godkjenning fra medfølgende foresatt.