Besøk oss

Vi ønsker å inspirere, engasjere og dele vår kunnskap og erfaring med så mange som mulig. All undervisningsmateriell deler vi her, men vi tar selvfølgelig også i mot besøk fra enkeltpersoner og grupper som vil lære mer om hvordan vi jobber. 

Omvisning

Vi tar imot grupper fra utdanningsinstitusjoner, organisasjonslivet, offentlig sektor og private bedrifter som ønsker å lære mer om arbeidet vi gjør. Vi tilpasser innholdet i omvisningen til den enkelte gruppens kompetansenivå, læringsbehov og ønsker. Uansett om dere er mat og helselærere, jobber med integrering, ernæring eller pedagogikk, jobber i skolen, barnehager eller med fritidaktiviteter, kommer fra Lithauen, USA eller Nord-Troms, så tror vi at dere alltid vil kunne lære noe av hvordan vi jobber på Geitmyra matkultursenter for barn.

En omvisning på gården varer fra 30-90 minutter og tar for seg historien bak gården og matkultursenteret, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Vi oppfordrer besøksgrupper til å gi en frivillig donasjon på 50-200 kr. per person. Det bidrar til at vi kan dele mer kunnskap og inspirere enda flere barn til å bli glade i mat som gjør dem godt.

Kontakt oss på post@geitmyra.no om dere ønsker å komme på omvisning på Geitmyra matkultursenter for barn. 

Hospiter på Geitmyra

Vi tilbyr studenter, mat og helselærere, og personer som jobber med ernæring og pedagogikk å hospitere hos oss. Mange ønsker inspirasjon og matfaglig oppdatering, men at tid og anledning til å ta et helt studie eller kurs kan være en utfordring. Hospitering hos oss er kostnadsfritt.

Vi anbefaler hospitanter å være med i undervisningen i minimum en skoleuke for å få best kunnskapsutbytte og for å få et godt innblikk i Geitmyra-metoden.

Alle som kan ha faglig utbytte av å hospitere hos oss er velkomne til å ta kontakt på post@geitmyra.no

 

Åpent gårdstun

Tunet på Geitmyra er en fantastisk, grønn oase med urter som vokser, høner som tasser rundt. Vi ønsker at tunet skal være åpent for alle, derfor er porten alltid åpen, og på ettermiddagen og helgene er det mulig å komme innom tunet og hilse på hønene og spise matpakken på tunet. Vi oppfordrer også barnehager å komme på besøk på turdagen sin, les mer om det her.

 

Åpen gård

Flere ganger i året fyller vi tunet med smaksopplevelser, inspirasjon og kunnskap og holder Åpen gård. Åpen gård er gratis og åpent for alle. Som regel kretser Åpen gård rundt et sesongbetont tema.
Les mer om åpen gård her.