Kurs for barn og ansatte

En stor del av Læringsrik mat er kursing av både barn og ansatte. På kursene øker vi kunnskaps- og ferdighetsnivået, motiverer og inspirerer. Med begge bein på jorden viser vi dere på AKS/SFO at det går an å lage skikkelig digg og sunn mat – sammen med barna. 

Matagenter – kurs for barn.

Første steg er kurset Matagenter som holdes på Geitmyra for barn og voksne fra AKS/SFO. Her introduserer vi prosjektet for barna, og viser dem kjøkkenreglene og de mest vesentlige matlagningsteknikkene.  Vi lager selvfølgelig god mat og spiser den sammen. Dette kurset er grunnlaget for at barna kan være med på kjøkkenet på AKS/SFO og første steg for å kunne bli Matagent.

Andre steg er å være med å lage maten til alle på AKS/SFO. Her er det hovedsakelig tilberedning av maten som står i sentrum, men også servering og presentasjon av maten, rydding og oppvask er viktige elementer i forløpet mot å bli matagent.

Et stykke inne i intervensjonsperioden arrangerer Geitmyra sammen med AKS/SFO en matfest for foreldrene. Denne dagen lager de kommende matagentene maten som serveres til alle på AKS/SFO og familiene deres. Rektor inviteres naturligvis også. Geitmyra stiller med forskjellige aktiviteter som kryddermorting og smørristing, samt informasjon til foreldrene om prosjektet Læringsrik mat.

Denne dagen gjør vi stas på de som lager maten, for å vise at maten på AKS/SFO er viktig. Geitmyra utroper offisielt barna som har laget maten til matagenter og alle får diplomer, masse skryt og stor applaus. 


Kurs for de ansatte

Mange av de som til daglig tilbereder mat til mer enn hundre barn på AKS/SFO har ingen faglig kunnskap om matlaging, ernæring eller logistikk rundt mat til mange. For å kunne bedre kvaliteten på maten må vi øke kunnskapsnivået hos de som har ansvaret for den. Derfor tilbyr vi to kurs til de ansatte på AKS!

 

Lærings- og næringsrik mat på AKS

Kurset handler om hvordan man skaper en læringsrik matøkt sammen med barna og hvorfor det er så viktig å ha med barna i matlagingen. Vi ser på hva som skal til for å sette sammen en sunn meny som følger retningslinjene fra Helsedirektoratet om mat og måltider på barneskole og SFO i Norge. Kurset er selvfølgelig også et praktisk kurs og vi skal lage mye forskjellig mat som vi spiser sammen til slutt. Kurset er en plattform hvor de ansatte fra to forskjellige aktivitetsskoler møtes og kan utveksle erfaringer og inspirere hverandre.

Kurset varer 3-4 timer og foregår på dagtid.

 

Kokkekurs – stjernedryss på AKS-maten

Å lage mat til mer enn hundre personer er ikke bare barnemat. Vi mener at barna skal få muligheten til å spise den beste maten også på AKS/SFO og derfor må vi lære av de beste. De som jobber med maten på AKS/SFO hver dag gjør en imponerende innsats og vi vil med dette kurset gjøre litt stas på dem. Vi har invitert noen av Norges dyktigste kokker til å holde et inspirerende kurs. Her vil dere få tips og triks til å lage god mat til mange og det blir tid til å øve både på tilsmaking og teknikker. 

Kurset varer 3-4 timer og foregår på dagtid.


Intervensjonen

I ukene fra påske- til sommerferien eller fra høst- til juleferien drar vi ut på AKS/SFO 1-2 ganger i uken og bistår med matlagingen sammen med dere og barna. Sammen med en ansatt fra AKS/SFO og en mindre gruppe 3. og eller 4. klassinger lager vi maten til hele AKS/SFO. Det kan ta litt ekstra tid, og den låner vi fra undervisningen. Kjøkkenet er en optimal arena for blant annet språktrening, matteøvelser, naturfag, historie og selvfølgelig temaer som miljø og bærekraft- i tillegg kommer de praktiske ferdighetene som barna utvikler ved å tilberede maten selv. Det er mye læring i å være med å lage stekt sei og cous cous med grønnsaker, hvis de voksne har råvarekunnskap og matglede.

I intervensjonsperioden tilrettelegger vi i samarbeid med dere menyer som passer for deres AKS/SFO. Samtidig hjelper vi dere med å effektivisere bestillingsrutinene og inspirerer til hvordan dere kan ha læringsrike matøkter sammen med barna. Disse ukene fungerer som en lang kursrekke hvor de ansatte tar mer og mer ansvar for matlagingsøktene selv. Målet er at dere på denne tiden får innarbeidet nye rutiner for matlagingen som gir langvarige endringer.

Vi jobber for at dere på AKS får til å følge Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen