Vi er i gang!

Vil dere være med?

Hva blir dere med på?

Slik har det gått med skolene

 

 

"Bare la meg kutte all løken, jeg kutter så raskt nå!" - Gutt 3. klasse fra Bolteløkka skole mens han kuttet grønnsaker til 30 liter ertesuppe.

Læringsrik mat

Fisk og grønnsaker, kunnskap og finmotorikk smelter sammen til supergod og læringsrik mat på aktivitetsskoler rundt i Oslo. Nå skal nemlig barna være med å lage maten! Dette kaller vi Læringsrik mat.

Sammen med Gjensidigestiftelsen har vi satt igang prosjektet Læringsrik mat hvor vi skal vise hvordan man kan lage god og sunn mat som holder budsjettet og passer inn i hverdagen på AKS/SFO. I dag er 160.000 barn på skolefritidsordning i Norge. Ofte blir de spist av med makaroni og ketsjup – dette vil vi gjøre noe med! 

Målsettingene våre er:

  • At barna skal lage og spise god, sunn og læringsrik mat – i tråd med kostholdsrådene og i tilstrekkelige mengder – hver dag.

  • At skolen etablerer rutiner for et mat- og måltidstilbud som skoleledelsen er engasjert i, de ansatte er stolte av, som barna liker og som foreldrene er opptatt av og fornøyd med– innenfor de rammene og ressursene skolen har til rådighet.

  • At prosjektet bidrar til varige endringer som både sikrer økt matkvalitet og at mattilbudet er i tråd med Helsedirektoratets retningslinje samtidig med at elevene involveres i matlagingen til alle på AKS/SFO.

Vi mener at maten på AKS/SFO trenger et skikkelig løft og vi tror på at matglede og kunnskap skaper endringer. Derfor vil vi på utvalgte AKS/ SFO’er i Oslo hjelpe både ansatte og barna til å øke kunnskaps- og ferdighetsnivået innen matlaging.

Geitmyra bidrar med ideer og løsninger til hvilke matretter som kan lages og hvordan man kan få det til sammen med barna. Gjennom et 10 ukers forløp med tett oppfølging hjelper vi til og fasiliterer endringer slik at AKS/SFO får en bærekraftig matmodell å jobbe videre med. 

Læring om mat er læring om livet! Derfor bruker vi noe av undervisningstiden til å lage mat sammen med barna. Hver skole må finne sin løsning på hvordan elevene skal bytte på å være med på kjøkkenet. Vi anbefaler små grupper på 5-6 elever om gangen.

Gjennom prosjektet støtter vi opp om og hjelper skolen med å følge Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barneskolen og på SFO – hvor der utover kostråd og anbefalinger står:  «Det er ønskelig at skoler og SFO’er strekker seg langt for å heve standarden for mat og måltider, gjerne lengre enn beskrivelsen av god praksis i retningslinjen».  Dette vil vi hjelpe skolene med å dra i gang!

Læringsrik mat er et 3 årig prosjekt som blir til med midler fra Gjensidigestiftelsen.

_DSC2691 (1).JPG

Høsten 2017 fikk Geimtyra matkultursenter tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre prosjekt Læringsrik mat på AKS/SFO over tre år. Sjekken ble overrakt på Tveita aktivitetsskole til stor begeistring ikke minst blandt barna. Tveita aktivitetsskole var med på en testpilotering. Her steg grønnsaks-inntaket fra nesten ingenting til 55 kg på et par uker.